Waar staan wij voor?

Bewegen voor Iedereen

Wat bedoelen we met Bewegen voor Iedereen?

Bewegen is voor iedereen belangrijk. Jong en oud, met of zonder een beperking, recreatief en prestatief, beginner of topsporter. Bij de Beweegpedagoog werken we met al deze diverse doelgroepen!

Voor hen allemaal is bewegen belangrijk, voor ons allemaal is bewegen belangrijk!

Voor iedereen is het belang van goed bewegen hetzelfde, echter de doelen zijn verschillend. Belangrijkste bij het behalen van alle doelen is dat we uitgaan van Plezier! Bewegen, sporten moet leuk zijn!

Verder werken we daarbij vanuit de drie psychologische basisbehoeften:
- competentie
- relatie
- autonomie

Daarbinnen passen we de volgende principes toe:
- 'veelzijdig bewegen is de basis'
- 'variëren doet leren'
- 'zonder relatie geen prestatie'
- 'positief coachen'

Tot slot baseren we onze begeleiding op de ideeën van het Athletic Skills Model (ASM) en passen we de laatste inzichten in motorische leren zoals o.a. differentieel leren toe.

IMG-20200523-WA0024jpg