de BeweegPedagoog
Bewegen voor Iedereen

Beter BewegenDe BeweegPedagoog wil graag dat iedereen plezier in bewegen heeft. Bewegen is goed voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Bewegen is daarmee goed voor jezelf en voor onze maatschappij!

De Beweegpedagoog werkt aan een een wereld waar meer en vooral beter bewogen wordt. We willen bewegers breed motorisch opleiden met als kernwoorden plezier en variatie. Variëren doet leren en zorgt voor plezier en prestaties. 

De Beweegpedagoog wil bewegers hierin 'opvoeden' maar ook iedereen die bewegers begeleidt zoals ouders, trainers, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Laten we de wereld samen in beweging brengen!

Doe jij mee?!


Pedagogiek

'Pedagogiek of opvoedkunde is de wetenschappelijke studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel voor zich'


 

de BeweegPedagogen

Ruben & Kirsten

Ruben Muller is docent bewegingsonderwijs, docent aan de opleiding pedagogisch werk & onderwijs van Firda, gediplomeerd loop- en volleybaltrainer en ASM instructeur
Kirsten Muller-Visser is Oefentherapeut Cesar en Kinderoefentherapeut 

Contact